Založ si blog

Môj boj za ľudské práva

Môj boj za ľudské práva pokračuje týmto podnetom:

 

Označenie podania:  P E T Í C I A

 

Adresa orgánov verejnej správy:
1.                                                     2.
Národná rada Slovenskej republiky    Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1        Námestie slobody 1
812 80 Bratislava 1                          813 70 Bratislava

 

Predmet verejného záujmu: Petícia proti porušovaniu ľudských práv
Slovenskou republikou

 

Kto ju podáva: Ing. Štefan Štefanides,
bytom Cintorínska 240/13, 991 06 Želovce

 

Ja, dole podpísaný: Ing. Štefan Štefanides, týmto podávam Národnej rady Slovenskej republiky a Vláde Slovenskej republiky túto petíciu.

Petícia je organizovaná proti porušovaniu ľudských práv a slobôd justíciou Slovenskej republiky. Justícia Slovenskej republiky realizuje kruhovú obranu organizovaného zločinu cez právne medzery v zákonoch a obštrukciami pri vybavovaní podaní.

Pri realizácií kruhovej obrany dochádza k porušovaniu ľudských práv obetí trestných činov i napriek tomu, že sa obrátili o pomoc na justíciu Slovenskej republiky a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Právne medzery na obranu zločinu sa začali vytvárať od roku 1991 cez novelizácie zákonov, ktoré schválili zvolení zástupcovia.

 

Tú sú príklady:
1/ Podľa Občianskeho súdneho poriadku, ktorý platil do doby, kým nenadobudol účinnosť zákon č.519/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok, bolo prípustne podať sťažnosť proti všetkým rozhodnutiam, v ktorých bol v konaní alebo pri rozhodovaní porušený zákon. Podľa Občianskeho súdneho poriadku platného po nadobudnutí účinnosti zákona č. 519/1991 Zb. takáto možnosť už neplatí pre všetky rozhodnutia, v ktorých bol v konaní alebo pri rozhodovaní porušený zákon. Zákonom č. 519/1991 Zb. sa zmenili ustanovenia tretej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (sťažnosť pre porušenie zákona) nahradili včítane označenia tejto hlavy novým znením o dovolaní. Podľa výkladu ustanovení o dovolaní Najvyšším súdom SR, dovolanie nie je prípustné proti rozhodnutiam odvolacieho súdu, ak odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a v rozhodnutí nepripustil možnosť podania dovolania, hoci v konaní a pri rozhodovaní bol porušený zákon. Takéto dovolania Najvyšší súd SR odmieta ako neprípustné.

 

2/ Podľa zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, ktorý platil do doby, kým tento zákon nebol zmenený zákonom č. 293/1995, Ústavný súd SR mohol odmietnuť sťažnosti, na ktorých prerokovanie nemá právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene.
Podľa zákona č. 38/1993 Z. z. platného po nadobudnutí účinnosti zákona č. 293/1995 Z. z., môže Ústavný súd odmietnuť aj také sťažnosti, o ktorých si myslí, že sú zjavne neopodstatnené, hoci boli sťažovateľovi porušené práva.

 

3/ Podľa § 19 zákona č. 60/1965 Zb. platného do účinnosti zákona č. 168/1990 Zb.
Prokurátori pôsobia na to, aby sa orgány štátnej správy, národné výbory, hospodárske a iné organizácie, najmä i dobrovoľné spoločenské organizácie podieľali na zamedzovaní a predchádzaní trestnej činnosti a prispievali k prehĺbeniu výchovného pôsobenia trestného konania.
Zákonom č. 168/1990 Zb. bol tento paragraf vypustený.

 

Asi zákonodarcovia vedeli prečo tak robia.

 

4/ Najlepší je výklad Generálnej prokuratúry SR o zákona o prokuratúre č. 153/2001 Z. z. a to § 34 odsek 2 Ďalší opakovaný podnet v tej istej veci vybaví nadriadený prokurátor uvedený v odseku 1 len vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti. Ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov v tej istej veci.
Nadriadený prokurátor pri opakovanom podnete poškodeného ignoruje dôkazy o tom, že vyšetrovateľ svojim uznesením zasiahol do občianskej cti a dobrej povesti a podnet zamietne. Poškodený podá trestné oznámenie na nadriadeného prokurátora.
Prokuratúra trestné oznámenie preklasifikuje ako ďalší podnet a vo veci nekoná v zmysle uvedeného § 34 ods. 2 zákona o prokuratúre.

 

Kruhová obrana zločinu ako i uvedené príklady je opísaná v mojom skutočnom justičnom príbehu. Trinásť ročnú kalváriu s justíciou som opísal v mojom podaní zo dňa 13.5.2012 pod názvom Oznámenie korupcie a je uvedené na tomto odkaze:

http://seta.blog.pravda.sk/2012/05/13/oznamenie-korupcie/

Na základe uvedeného, žiadam Národnú radu Slovenskej republiky a Vládu Slovenskej republiky o zjednanie nápravy a obnovu porušených práv.

 

V Želovciach dňa 18. mája 2012

Ing. Štefan Štefanides

 

U tých, čo im nie sú ľahostajné ľudské práva, sa uchádzam o podporu TU.

 

Od nežnej k mafiánskemu štátu

05.09.2019

Od „Nežnej revolúcie“ ubehlo takmer 30 rokov. To je dostatočné dlhý čas na zodpovedanie otázky, kde sa naša krajina od nežnej dostala. Menšina občanov, tí čo po nežnej profitovali a profitujú a tí čo o nežnej vedia iba z médií, nám tvrdia, že sme zvrchovanou, demokratickou a právnou krajinu. Nie všetci z tejto skupiny sú však presvedčený o tom, že sme [...]

Za slušné Slovensko

04.04.2018

Úkladné vražda mladého novinára a jeho priateľky otriasla Slovenskom. Zverejnené informácie z reportáži zavraždeného novinára odhalili pravú tvár nášho režimu, keď nepriamo v nich poukázal na náš skorumpovaný justičný systém a mafiánsku partokraciu. O našej veľkej korupcie svet vedel, pretože za rok 2016 Slovensko ohodnotil ako k druhú najskorumpovanejšiu krajine [...]

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. Podrobnosti sú na tomto odkaze: http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/834706-porovnali-sme-mieru-korupcie-v-europe-slovensko-dosiahlo-katastrofalny-vysledok Hlavným zdrojom korupcie je [...]

Musk

Musk videom a komentárom k migrácii podráždil Berlín, vymenili si názory na twitteri

30.09.2023 07:11

K zrážke názorov na sociálnej sieti X došlo v piatok medzi nemeckým ministerstvom zahraničných vecí a miliardárom Elonom Muskom.

voľby 2023, urny

ONLINE: Na Slovensku sa rozbehli predčasné voľby. Prvé hlasy prišli spoza hraníc

30.09.2023 06:00, aktualizované: 07:00

Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu o 7.00 h, hlasovanie sa končí o 22.00 h.

vojna na Ukrajine, Kyjev, kadeti

ONLINE: Šéf NATO verí, že Slovensko bude pomáhať Kyjevu bez ohľadu na výsledky volieb

30.09.2023 05:30, aktualizované: 06:12

Výsledky volieb na Slovensku podľa Jensa Stoltenberga nezmenia podporu Ukrajine a Kyjev s Varšavou tiež zvládnu urovnať svoje spory.

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 1127575x
Priemerná čítanosť článkov: 11390x

Autor blogu