Založ si blog

Oznámenie korupcie

Úrad boja proti korupcií Prezídia policajného zboru
Račianska 45,
812 72 Bratislava

Vec: Oznámenie o korupcií

Dole podpísaná obeť korupcie: Ing. Štefan Štefanides, týmto oznamuje Úradu boja proti korupcií Prezídia policajného zboru o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo ku korupcií, pri uplatňovaní mojich zákonných práv cestou justície Slovenskej republike.

Pre lepšie pochopenie môjho oznámenia uvádzam toto. Úplatok poskytujú občania z rôznych pohnútok. Napríklad:
1/ Sú takí, ktorí sa nemôžu domôcť svojich oprávnených práv a jedinú cestu vidia v poskytnutí úplatku.
2/ Ďalší sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácií a jediná cesta ako získať výhodu a vyriešiť nepriaznivú životnú situáciu je cesta poskytnutia úplatku.
3/ Najhorší pre spoločnosť sú však tí, pre ktorých dávanie úplatku a branie úplatku je hlavnou podnikateľskou činnosťou a tiež hlavným zdrojom zisku. Títo pre spoločnosť sú najnebezpečnejší, pretože narušujú základy právneho štátu a obetiam spôsobujú poškodzovanie ich ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Je takmer nemožné ich prichytiť pri čine a aj keď ich prichytia sa ďalšou korupciou z toho dostanú a nie sú potrestaní. Môžu sa však usvedčiť z toho, lebo získali neoprávnený majetkový prospech a tí, čo im k majetkovému prospechu dopomohli, zneužili právomoci verejného činiteľa alebo marili úlohu verejného činiteľa alebo sa spoločne s tým, čo získal majetkový prospech, dopustili trestného činu podvodu.

Tretia alternatíva je aj môj prípad oznámenia korupcie.

Opis skutočnosti.

Moje občianske práva (ergo – bol som okradnutý) boli porušené vplyvnou osobou z politických kruhov Slovenskej republiky. Obrátil som sa na súdnu moc, aby potrestania túto osobu a aby ho zaviazala k náhrade škody alebo majetkovej ujmy.

Od roku 1999 do 2007 polícia prešetrovala moje oznámenia, ako i vznesené dve obvinenia. Nakoniec v poradí šiesty vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, pretože vraj neboli naplnené všetky znaky trestného činu. Istá vyšetrovateľka dokonca zašla tak ďaleko, že pozmenila výpoveď svedkyne v môj neprospech, len aby zastavila trestné stíhanie. Prokuratúra dozorovala tak horlivo postup vyšetrovateľa, že sa stotožnila aj s takým uznesením vyšetrovateľky, v ktorom boli uvedené nepravdivé informácie, ktoré zasiahli do mojej osobnej cti a dobrej povesti. To znamená, že miesto obnovenia môjho vlastníckeho práva po okradnutí, prokuratúra porušila ďalšie moje právo, keď bolo porušené moje právo na osobnú česť a dobrú povesť. Doteraz toto moje právo prokuratúra neobnovila. Všetky moje ďalšie podnety odložila v súlade s § 34 odsek 2 zákona o prokuratúre.

Obrátil som sa na súd prvého stupňa, aby určil, že kúpno-predajná zmluva, ktorou som bol okradnutý, je voči mne neplatná. Návrh som doložil znaleckým posudkom. Pretože odporca predložil tiež znalecký posudok, ktorý mal iba dve strany, a bol bez dôkazov, žiadal som súd, aby dal vypracovať kontrolný posudok. Súd po množstve zbytočných pojednávaní a tiež prerušení konania môj návrh zamietol, pritom kontrolný posudok nedal vyhotoviť. Taktiež odvolací súd moje odvolanie zamietol, bez toho aby sa obsahom odvolania zaoberal.
Proti rozhodnutiu o odvolaní som podal dovolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky moje dovolanie odmietol, keď využil právnu medzeru v Občianskom súdnom poriadku o dovolaní, podľa ktorého nie je možné sa dovolať proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak odvolací súd potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa a v poučení nepripustí možnosť dovolania. V odôvodnení uviedol, že obsahovou stránkou dôvodu dovolania sa nezaoberal. Viď:
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/9654_subor.pdf

Proti rozhodnutiu o odmietnutí dovolania som podal sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, pre porušenie môjho práva spravodlivý súdny proces. Ústavný súd Slovenskej republiky využil právnu medzeru v Zákone o ústavom súde. Podľa §25 ods. 2 Zákona o ústavnom súde druhej vety: Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. V odôvodnení uviedol, že vecnou stránkou sťažnosti sa nezaoberal. Viď:
http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=320418

Nakoniec som sa obrátil so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Tam mi taktiež sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú. Nevedel totiž, že Slovenský Občiansky súdny poriadok je v nesúlade s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Nepochodil som ani u komisára pre ľudské práva Rady Európy v Bruseli, pretože to vraj nespadá pod jeho kompetencie.

Po exekúcií vykonanej v prospech spomenutej osoby som prišiel o všetky úspory, zadĺžil som sa a prišiel som o zdravie.

Obrátil som sa tiež na ústavných činiteľov, aby podali Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania vo veci súladu právnych predpisov a to súladu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o dovolaní a jeho výkladu Najvyšším súdom Slovenskej republiky s Ústavou SR a Medzinárodnými dohovormi. Národná rada a poslanecké kluby, na moje podnet nereagovali. Predsedníčka vlády mi cestou svojej kancelárie oznámila, aby som sa obrátil na Ministerstvo spravodlivosti SR. Verejný ochranca práv mi oznámil, že to nespadá pod jeho kompetencie a že svoje právo podnet nevyužije.
Prezident republiky cestou svojich kancelárií pre styk s verejnosťou na môj podnet reagoval tak, že mi poslal tlačivo sťažnosti na ústavný súd. Môj podnet tak odhodil do autu. Prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky mi oznámila, že nevidí dôvod na takéto podanie. Po mojej sťažností nadriadení prokurátor mi oznámil, že sa stotožňuje s prokurátorkou. Po mojom oznámení o podozrení so spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa nadriadeným prokurátorom, mi bolo oznámené, že moje podanie evidujú ako sťažnosť proti odloženiu podnetu a o výsledku budem informovaní. Už vyše pol roka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v uvedenej veci nekoná.
Prezídium policajného zboru moje oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý zneužíva právomoc verejného činiteľa na GP SR a trestné oznámenia, ktoré som podal nevyšetruje, postúpilo Generálnej prokuratúre SR, ktorá vo veci postúpeného oznámenia nekoná z trestného

Môj príbeh som podrobne opísal vo svojom blogu na tejto adrese:
http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/289291/Obet-nepravneho-statu.html

Pokračovanie príbehu je tu:
http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/297213/Otvoreny-list-predsedovi-najvyssieho-sudu.html
a tiež tu:
http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/298072/Staznost-Prezidiu-policajneho-zboru.html

Na základe uvedeného Vás žiadam o dôkladne prešetrenie môjho oznámenia v zmysle strategického plánu boja proti korupcií v Slovenskej republike.

O výsledku prešetrenia chcem byť informovaný.

Prajem pekný deň
s pozdravom

V Želovciach dňa 13. mája 2012

Ing. Štefan Štefanides
Cintorínska 240/13
991 06 Želovce

Od nežnej k mafiánskemu štátu

05.09.2019

Od „Nežnej revolúcie“ ubehlo takmer 30 rokov. To je dostatočné dlhý čas na zodpovedanie otázky, kde sa naša krajina od nežnej dostala. Menšina občanov, tí čo po nežnej profitovali a profitujú a tí čo o nežnej vedia iba z médií, nám tvrdia, že sme zvrchovanou, demokratickou a právnou krajinu. Nie všetci z tejto skupiny sú však presvedčený o tom, že sme [...]

Za slušné Slovensko

04.04.2018

Úkladné vražda mladého novinára a jeho priateľky otriasla Slovenskom. Zverejnené informácie z reportáži zavraždeného novinára odhalili pravú tvár nášho režimu, keď nepriamo v nich poukázal na náš skorumpovaný justičný systém a mafiánsku partokraciu. O našej veľkej korupcie svet vedel, pretože za rok 2016 Slovensko ohodnotil ako k druhú najskorumpovanejšiu krajine [...]

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. Podrobnosti sú na tomto odkaze: http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/834706-porovnali-sme-mieru-korupcie-v-europe-slovensko-dosiahlo-katastrofalny-vysledok Hlavným zdrojom korupcie je [...]

telefón, ruky, mobil

V Česku zaznamenali sofistikovaný podvod, varujú pred falošnými exekúciami

15.08.2022 22:59

Podvodníci ľuďom posielajú SMS správy, kde ich informujú o vymyslenej exekúcii.

Robert Fico

Fico: Zrušenie práva veta je pre Smer neprekročiteľná červená čiara

15.08.2022 20:08

Fico tvrdí, že právo veta členských krajín EÚ má obrovský význam v praktickom živote.

Ukrajina Rusko vojna Charkov uarus

Ukrajina s protiútokom vyčkáva, Rusi sa obracajú na Severnú Kóreu. Smeruje svet do veľkej vojny?

15.08.2022 19:48

Ako sa vyvíja vojna na Ukrajine a ako veľmi vážne máme brať zbližovanie sa Ruska so Severnou Kóreou? V podcaste denníka Pravda odpovedá generál Pavel Macko.

Kajetán Kičura

Kičura zlaté tehličky mal. Podľa polície boli aj v sejfe, len v bankovom

15.08.2022 18:45

Robert Fico uviedol, že Kičurove zlaté tehly v sejfe sú blud, a Kičura nemá ani sejf. Polícia na to reagovala, že tehličky existujú a v sejfe ich mal - v bankovom.

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 1107506x
Priemerná čítanosť článkov: 11187x

Autor blogu