Založ si blog

Oznámenie korupcie

Úrad boja proti korupcií Prezídia policajného zboru
Račianska 45,
812 72 Bratislava

Vec: Oznámenie o korupcií

Dole podpísaná obeť korupcie: Ing. Štefan Štefanides, týmto oznamuje Úradu boja proti korupcií Prezídia policajného zboru o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo ku korupcií, pri uplatňovaní mojich zákonných práv cestou justície Slovenskej republike.

Pre lepšie pochopenie môjho oznámenia uvádzam toto. Úplatok poskytujú občania z rôznych pohnútok. Napríklad:
1/ Sú takí, ktorí sa nemôžu domôcť svojich oprávnených práv a jedinú cestu vidia v poskytnutí úplatku.
2/ Ďalší sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácií a jediná cesta ako získať výhodu a vyriešiť nepriaznivú životnú situáciu je cesta poskytnutia úplatku.
3/ Najhorší pre spoločnosť sú však tí, pre ktorých dávanie úplatku a branie úplatku je hlavnou podnikateľskou činnosťou a tiež hlavným zdrojom zisku. Títo pre spoločnosť sú najnebezpečnejší, pretože narušujú základy právneho štátu a obetiam spôsobujú poškodzovanie ich ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Je takmer nemožné ich prichytiť pri čine a aj keď ich prichytia sa ďalšou korupciou z toho dostanú a nie sú potrestaní. Môžu sa však usvedčiť z toho, lebo získali neoprávnený majetkový prospech a tí, čo im k majetkovému prospechu dopomohli, zneužili právomoci verejného činiteľa alebo marili úlohu verejného činiteľa alebo sa spoločne s tým, čo získal majetkový prospech, dopustili trestného činu podvodu.

Tretia alternatíva je aj môj prípad oznámenia korupcie.

Opis skutočnosti.

Moje občianske práva (ergo – bol som okradnutý) boli porušené vplyvnou osobou z politických kruhov Slovenskej republiky. Obrátil som sa na súdnu moc, aby potrestania túto osobu a aby ho zaviazala k náhrade škody alebo majetkovej ujmy.

Od roku 1999 do 2007 polícia prešetrovala moje oznámenia, ako i vznesené dve obvinenia. Nakoniec v poradí šiesty vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, pretože vraj neboli naplnené všetky znaky trestného činu. Istá vyšetrovateľka dokonca zašla tak ďaleko, že pozmenila výpoveď svedkyne v môj neprospech, len aby zastavila trestné stíhanie. Prokuratúra dozorovala tak horlivo postup vyšetrovateľa, že sa stotožnila aj s takým uznesením vyšetrovateľky, v ktorom boli uvedené nepravdivé informácie, ktoré zasiahli do mojej osobnej cti a dobrej povesti. To znamená, že miesto obnovenia môjho vlastníckeho práva po okradnutí, prokuratúra porušila ďalšie moje právo, keď bolo porušené moje právo na osobnú česť a dobrú povesť. Doteraz toto moje právo prokuratúra neobnovila. Všetky moje ďalšie podnety odložila v súlade s § 34 odsek 2 zákona o prokuratúre.

Obrátil som sa na súd prvého stupňa, aby určil, že kúpno-predajná zmluva, ktorou som bol okradnutý, je voči mne neplatná. Návrh som doložil znaleckým posudkom. Pretože odporca predložil tiež znalecký posudok, ktorý mal iba dve strany, a bol bez dôkazov, žiadal som súd, aby dal vypracovať kontrolný posudok. Súd po množstve zbytočných pojednávaní a tiež prerušení konania môj návrh zamietol, pritom kontrolný posudok nedal vyhotoviť. Taktiež odvolací súd moje odvolanie zamietol, bez toho aby sa obsahom odvolania zaoberal.
Proti rozhodnutiu o odvolaní som podal dovolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky moje dovolanie odmietol, keď využil právnu medzeru v Občianskom súdnom poriadku o dovolaní, podľa ktorého nie je možné sa dovolať proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak odvolací súd potvrdí rozsudok súdu prvého stupňa a v poučení nepripustí možnosť dovolania. V odôvodnení uviedol, že obsahovou stránkou dôvodu dovolania sa nezaoberal. Viď:
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/9654_subor.pdf

Proti rozhodnutiu o odmietnutí dovolania som podal sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, pre porušenie môjho práva spravodlivý súdny proces. Ústavný súd Slovenskej republiky využil právnu medzeru v Zákone o ústavom súde. Podľa §25 ods. 2 Zákona o ústavnom súde druhej vety: Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený. V odôvodnení uviedol, že vecnou stránkou sťažnosti sa nezaoberal. Viď:
http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=320418

Nakoniec som sa obrátil so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Tam mi taktiež sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú. Nevedel totiž, že Slovenský Občiansky súdny poriadok je v nesúlade s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Nepochodil som ani u komisára pre ľudské práva Rady Európy v Bruseli, pretože to vraj nespadá pod jeho kompetencie.

Po exekúcií vykonanej v prospech spomenutej osoby som prišiel o všetky úspory, zadĺžil som sa a prišiel som o zdravie.

Obrátil som sa tiež na ústavných činiteľov, aby podali Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania vo veci súladu právnych predpisov a to súladu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o dovolaní a jeho výkladu Najvyšším súdom Slovenskej republiky s Ústavou SR a Medzinárodnými dohovormi. Národná rada a poslanecké kluby, na moje podnet nereagovali. Predsedníčka vlády mi cestou svojej kancelárie oznámila, aby som sa obrátil na Ministerstvo spravodlivosti SR. Verejný ochranca práv mi oznámil, že to nespadá pod jeho kompetencie a že svoje právo podnet nevyužije.
Prezident republiky cestou svojich kancelárií pre styk s verejnosťou na môj podnet reagoval tak, že mi poslal tlačivo sťažnosti na ústavný súd. Môj podnet tak odhodil do autu. Prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky mi oznámila, že nevidí dôvod na takéto podanie. Po mojej sťažností nadriadení prokurátor mi oznámil, že sa stotožňuje s prokurátorkou. Po mojom oznámení o podozrení so spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa nadriadeným prokurátorom, mi bolo oznámené, že moje podanie evidujú ako sťažnosť proti odloženiu podnetu a o výsledku budem informovaní. Už vyše pol roka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v uvedenej veci nekoná.
Prezídium policajného zboru moje oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý zneužíva právomoc verejného činiteľa na GP SR a trestné oznámenia, ktoré som podal nevyšetruje, postúpilo Generálnej prokuratúre SR, ktorá vo veci postúpeného oznámenia nekoná z trestného

Môj príbeh som podrobne opísal vo svojom blogu na tejto adrese:
http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/289291/Obet-nepravneho-statu.html

Pokračovanie príbehu je tu:
http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/297213/Otvoreny-list-predsedovi-najvyssieho-sudu.html
a tiež tu:
http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/298072/Staznost-Prezidiu-policajneho-zboru.html

Na základe uvedeného Vás žiadam o dôkladne prešetrenie môjho oznámenia v zmysle strategického plánu boja proti korupcií v Slovenskej republike.

O výsledku prešetrenia chcem byť informovaný.

Prajem pekný deň
s pozdravom

V Želovciach dňa 13. mája 2012

Ing. Štefan Štefanides
Cintorínska 240/13
991 06 Želovce

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. viac »

Cesta do raja

19.04.2016

Pre väčšinu ľudí je rajom sám život a ideálne spolužitie v rodine, v obci, v meste, v regióne, v štáte a vo svete. Predtým ako sa vydáme na cestu, mali by sme vedieť odkiaľ ideme, kde viac »

ZLODEJŠTÁT

08.01.2016

Štát, ktorý nedokáže ochrániť majetok občanov, v ktorom sa okradnutí a poškodení občania nevedia dovolať svojich práv, v ktorom štátne orgány nechránia poškodeného, ale pomôžu zlodejovi viac »

Borut Pahor

V prvom kole zvíťazil Pahor, podľa všetkého sa uskutoční aj druhé

22.10.2017 21:46

Po zrátaní 95 percent odovzdaných hlasov má v slovinských prezidentských voľbách Borut Pahor 47,3 percenta. Ak bude aj druhé kolo, postúpi doň aj bývalý komik Marjan Šarec.

sobotka česko CSSD

Voľby, aké ešte Česko nezažilo

22.10.2017 20:00

Líder ANO sa nachádza v kurióznej situácii. Dosiahol síce výrazný náskok, ale bude mať problém dohodnúť sa na vzniku vlády.

James Toback

Režiséra a scenáristu Tobacka obvinilo z obťažovania 38 žien

22.10.2017 18:58

Prípad sa v mnohých ohľadoch podobá na dávnejšie medializovanú kauzu Harveyho Weinsteina. Aj Toback všetky obvinenia popiera a dokonca tvrdí, že je "biologicky nemožné", aby to bola pravda.

AfD, Alternatíva pre Nemecko

Demonštranti protestujú proti AfD, podľa AfD útočia na demokraciu

22.10.2017 18:21

Nový nemecký parlament sa zíde prvýkrát už v utorok. Medzi jeho 709 poslancami bude aj 92 zástupcov krajne pravicovej AfD.

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 97
Celková čítanosť: 341525x
Priemerná čítanosť článkov: 3521x

Autor blogu