Založ si blog

TÁ petícia = (proti kriváctvu)

Skupina aktivistov na sociálnej sieti pod názvom „TÁ petícia“ si dala cieľ, získať čo najväčšiu podporu od občanov Slovenskej republiky, pre svoj návrh petície. Do 17.11.2012 bude informovať o tejto petícií občanov Slovenskej republiky, agitovať ich do svojej skupiny, získavať ich na podporu petície. Bude to robiť tiež cestou online petície a osobným kontaktom.

P e t í c i a

Adresa orgánu verejnej správy:

Národná rada Slovenskej republiky
Do rúk jej predseda Mgr. Pavla Pašku
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Predmet verejného záujmu: Ľudské práva a základné slobody občanov Slovenskej republiky

Kto ju podáva:

1. Občania Slovenskej republiky, ktorí túto petíciu podporili

2. Ing. Štefan Štefanides, nar.: 23.11.1952, bytom Cintorínska 240/13, Želovce

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k tejto petícii, podávajú
Národnej rade Slovenskej republiky

P E T Í C I U
proti kriváctvu verejných činiteľov,
a ich chránencov a prisluhovačov.

Na Slovensku došlo k zníženie životnej úrovne občanov a tiež kvality ich života.
Pokles kvality života na Slovensku spôsobili doterajší verejní činitelia tým, že prijímali zákony a rozhodnutia v rozpore s našou Ústavou a medzinárodnými dohovormi.
Oberali nás tak o naše ľudské práva a slobody, rozkrádali náš majetok a zadĺžili Slovensko. Pritom mali chrániť naše ľudské práva a základné slobody a zvyšovať našu životnú úroveň.
Pomáhali im v tom média, ktoré toto konanie zakrývali. Vytvárali v nás ilúziu, že žijeme v naozaj demokratickej spoločnosti a hrali nám divadlo o tom, ako ľavica bojuje s pravicou a ako ústavní činitelia doma a vo svete chránia ľudské práva a slobody.
Pomáhali im v tom rôzne nadácie, ktoré sa deklarovali, že sú „strážne psy“ demokracie, pritom im, naše ľudské práva, boli ukradnuté. Bránili iba práva zahraničného kapitálu.
Pomáhali im v tom členovia doterajších parlamentných strán, ktorí svoj hlas vymenili za dobre platené miesta v štátnej správe.

Sme za to, aby verejní činitelia:
– nezneužívali svoju právomoc
– neporušovali Ústavy Slovenskej republiky
– neporušovali ľudské práva a slobody občanom SR
– neznižovali životnú úroveň občanom SR
– neznižovaniu kvalitu života občanom SR

Porušenie Ústavy Slovenskej republiky verejnými činiteľmi, teda štátom.

Ústava je základným kameňom právneho štátu.
Na znení Ústavy Slovenskej republiky sa dohodli občania Slovenskej republiky prostredníctvom svojich volených zástupcov.
Verejní činitelia v tomto vzťahu zastupujú štát, preto pri vykonávaní funkcie verejného činiteľa, by mala byť pre nich Ústava SR „svätým písmom“.

Realita života na Slovensku sa však diametrálne odlišuje od toho, čo je uvedené v Ústave Slovenskej republiky.

Konkrétne sa jedná o tieto skutočnosti, ktoré nie sú v súlade s našou Ústavou:

Článok 1
Slovenská republika nie je zvrchovaný, demokratický a právny štát.
(dôkaz 1)

Nie sme zvrchovaný štát, pretože bez súhlasu občanov, zachraňuje náš štát majetok nemeckých a francúzskych bánk.
(dôkaz 2)

Nie sme demokratický štát, pretože volíme podľa volebného zákona, ktorý je v rozpore s našou Ústavou a v rozpore s medzinárodnými dohovormi.

Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv články 20 a 21

Nikto nesmie byť nútený, aby bol členom nejakého združenia. Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov.

Naša realita:
Nemôžem voliť svojho zástupcu, ktorý nie je členom strany alebo hnutia, nemôžem kandidovať, ak nie som členom strany alebo hnutia. Musím si zvoliť zlodeja, ktorí menej kradne.

Podľa toho, v prospech koho sa prijímali zákony, žijeme v straníckom štáte, ktorý je závislý od mocenskej oligarchie.
Dôkazom je Kauza Gorila.

Nie sme právny štát, pretože zákony neplatia pre všetkých.
(dôkaz 3)

Článok.20
Štát porušuje naše právo vlastniť majetok.
Štát neochránil majetok občanov. Vykradnutím majetku štátu, občania prišli o svoj podiel na štátnom majetku a tiež prišli o majetok v investičných fondov, v nebankových subjektoch a v družstvách.
Štát chránil majetok nadobudnutý v rozpore so zákonom, prostredníctvom justície a nechránil majetok okradnutého.

Článok 27
Petičné právo sa nezaručuje.
Každý občan nemá právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
(dôkaz 4)

Článok 30
Občania nemajú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.
Členovia vládnych strán boli a sú uprednostnení vo funkciách v štátnej správe.
Zákon o štátnej službe, ktorý to zamedzoval, bol zrušený.

Článok 35
Občania nemajú právo na prácu.
Štát sa nečinnosťou podieľal na rozkrádaní – tunelovaní podnikov a tým prišli o prácu státisíce občanov
Štát vytvoril také dane a odvody pre zamestnávateľov, že zamestnávanie občanov je pre nich trestom, keď musia priebežne platiť vysoké odvody za zamestnancov.

Článok 36
Občania nemajú právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň.
Štát nedokázal vytvoriť podmienky, ktorými by zabezpečil dôstojný život väčšine občanov.

Článok 39
Občania nemajú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.
Väčšina občanov nemá primerané hmotné zabezpečenie v starobe. .

Článok.40
Každý nemá právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia nemajú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Štát vytvoril v sektore zdravotníctva „čierne diery“, cez ktoré sa tratia prostriedky na ochranu zdravia, preto si občania musia doplácať za lieky.
Štát umelo znížil prostriedky na zdravotníctvo, keď na sociálnu oblasť štátu neprispievajú zo zisku ani banky a ani poisťovne.

Článok 46
Každý sa nemôže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, pretože novelizoval zákony tak, aby toto právo nemohli využiť všetci občania.
Štát dal sudcom imunitu pri rozhodovaní, preto sudcovia nepodliehajú trestnému zákonu a aj keď úmyselne pripravia občana o majetok, nie sú za to stíhaný.
(dôkaz 5)

Článok 55
Hospodárstvo Slovenskej republiky sa nezakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
Štát oslobodil právnické subjekty od povinnosti, prispievať zo svojho zisku do sociálnej sféry.

Slovenská republika nechráni a nepodporuje hospodársku štát.
Štát svojimi zákonmi vytvoril diskriminačné trhovo- ekonomické prostredie, v ktorom sú znevýhodnení živnostníci a tieť firmy s vyšším počtom zamestnancov. Taktiež sú znevýhodnení podnikateľské subjekty, ktoré nedostávajú finančnú podporu od štátu.

Z uvedeného vyplýva, že štát porušuje ľudské práva a základné slobody občanom Slovenskej republiky.

Keď sa poobzeráme po okolitých krajinách, tak vidíme, že kvalita života ich občanov závisia od úrovne dodržiavania ľudských práv a slobôd v týchto krajinách. Preto chceme aj v našej krajine zvýšiť úroveň dodržiavania ľudských práv.
(dokaz 6)

Na základe uvedeného, žiadame Národnú radu Slovenskej republiky:

1/ aby uvedené nedostatky dala do súladu s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi a aby obnovila zákonné práva a slobody poškodeným občanom

2/ aby prijala zákon, podľa ktorého všetci verejní činiteľa, ktorí sa podieľali na uvedených nedostatkov, boli odvolaní zo svojej verejnej funkcie

3/ aby prijali zákon o permanentnej kontrole dodržiavania Ústavy Slovenskej republiky verejnými činiteľmi.

S úctou k Vašim a naším ľudským právam a slobodám.

Slovenská republika
Dňa 17. novembra 2012

Občania Slovenskej republiky prihlásení k tejto petícií

PS: Ak chcete podporiť túto petíciu podporovať šíriť a pre ňu agitovať, pridajte sa na facebooku ku skupine „TÁ Petícia“

Od nežnej k mafiánskemu štátu

05.09.2019

Od „Nežnej revolúcie“ ubehlo takmer 30 rokov. To je dostatočné dlhý čas na zodpovedanie otázky, kde sa naša krajina od nežnej dostala. Menšina občanov, tí čo po nežnej profitovali a profitujú a tí čo o nežnej vedia iba z médií, nám tvrdia, že sme zvrchovanou, demokratickou a právnou krajinu. Nie všetci z tejto skupiny sú však presvedčený o tom, že sme [...]

Za slušné Slovensko

04.04.2018

Úkladné vražda mladého novinára a jeho priateľky otriasla Slovenskom. Zverejnené informácie z reportáži zavraždeného novinára odhalili pravú tvár nášho režimu, keď nepriamo v nich poukázal na náš skorumpovaný justičný systém a mafiánsku partokraciu. O našej veľkej korupcie svet vedel, pretože za rok 2016 Slovensko ohodnotil ako k druhú najskorumpovanejšiu krajine [...]

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. Podrobnosti sú na tomto odkaze: http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/834706-porovnali-sme-mieru-korupcie-v-europe-slovensko-dosiahlo-katastrofalny-vysledok Hlavným zdrojom korupcie je [...]

Viktor Orbán

Kremeľ nadšený nebude. EÚ našla spôsob, ako obísť Orbána pri vyzbrojení Ukrajiny zo zmrazených ruských aktív

24.06.2024 08:48

Uvoľnených by tiež mohlo byť Kyjevu 50 miliárd dolárov ako pôžička.

vlk

Išla si zabehať. Vo Francúzsku vlky napadli ženu, jej stav je kritický

24.06.2024 07:54

Žena sa nachádzala v safari zóne, ktorá je vyhradená pre autá. Tam ju napadli tri vlky

neuróny - nervové bunky s výbežkami

Britský tínedžer je po operácii prvým epileptikom s neurostimulátorom v lebke

24.06.2024 07:39

Miera chlapcových záchvatov sa znížila o 80 percent. Lennox-Gastautovým syndrómom, ťažkou formou epilepsie, trpí Oran od troch rokov.

Taiwanský prezident Laj Čching-te

Čina hrozí trestom smrti. Taiwan: Demokracia nie je zločin, skutočným zlom je autokracia

24.06.2024 07:05

Čína nijako neskrýva svoje antipatie voči novozvolenému prezidentovi Laj Čhcing-teovi a označuje ho za "separatistu".

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 1144774x
Priemerná čítanosť článkov: 11563x

Autor blogu