Založ si blog

Súdne zmätky

Ten Najvyšší chce, aby sme boli šťastní, tešili sa z vnútorného pokoja a prispievali

k šťastiu druhých.

Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským

kolonizátorom Móhandás Karamčand Gándhí okrem iného vyhlásil: Sám buď zmenou,

ktorú si praješ vo svete´

Ak by väčšina z nás sa riadila prvým a druhým výrokom, tak by pri každej

nespravodlivosti sa zdvihla vlna protestu, aby sme prispeli k šťastiu druhých.

Prečo to píšem?

Chcem Vás zobudiť, aby ste nezabúdali na šťastie druhých, na ktorých sa pácha

nespravodlivosť.

Dostal som odpoveď na moju sťažnosť z Najvyššieho súdu SR. Pretože moja sťažnosť nebola vybavená v súlade so zákonom, tak som napísal tento list.

Minister spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Vec: Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom obchodnoprávnehokolégiá NS SR.

Vážený pán minister spravodlivosti, obraciam sa na Vás, lebo v zákone som nenašiel

orgán na ktorý sa mám obrátiť vo veci žiadosti o prešetrenie vybavenie sťažnosti.

Predsedovi Najvyššieho súdu SR v Bratislave som podal sťažnosť na porušovaniezásad

dôstojnosti súdneho konania sudcami – senátom Najvyššieho súdu SR v právnej veci

pod spis. zn. 3Obo/162/2010,

pretože:

– na pojednávaní konanom dňa 24.4.2012 naplánovaného o 9,45 hod v pojednávacej

miestnosti č.20 sa senát Najvyššieho súdu SR sa nesprával v zmysle zásad dôstojnosti

súdneho konania sudcami

-senát nemal preštudovaný súdny spis a podľa vyjadrenia predsedu senátu spis došiel

nekompletný

– na pojednávaní predseda senátu rozoberal výpovede svedkov, ktorý mali z môjho

poškodenia majetkový prospech, pritom tieto výpovede boli vyvrátené znaleckým

posudkom súdneho znalca Ing. Burkovského, ktorý bol v spise ako dôkaz-

-na pojednávaní predseda senátu nehodnotil moje odvolanie a ani sa ním nezaoberal

– nerozoberal ani otázku premlčania nároku, ale pri vynesení rozsudku došiel kzáveru,

že odvolanie zamieta z dôvodu premlčania

– v záverečnej reči to nevedel zdôvodniť a odkázal nám, že budeme oboznámení až

po vyhotovení rozsudku- počas pojednávania bola jedná členka senátu duchom

neprítomná a druhá členkapočas pojednávanie nevedela o čom v tom spore vlastne ide.

 

Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. sťažnosti vybavuje predseda príslušnéhosúdu, ak osobitný zákon3) neustanovuje inak. Po 3) osobitného zákona je uvedenýTrestný poriadok, to znamená, že pre obchodný spor to neplatí.
Moju sťažnosť však nevybavoval v zmysle zákona Predseda Najvyššieho súdu SR

JUDr. Štefan Harabín, ale JUDr. Juraj Seman, predseda obchodnoprávneho kolégia

NS SR.
Dňa 5.6.2012 som dostal Odpoveď na moju sťažnosť pod sp. zn. Nobs 61/2012 (Spr409/2012) zo dňa 23.5.2012

Podľa § 64 odsek 2  zákona č. 757/2004 Z.z. orgán, ktorý vybavuje sťažnosť, je povinný

na účel zistenia stavu veci prešetriť všetky skutočnosti. Ak je to na riadne vybavenie

sťažnosti potrebné, vypočuje sa sťažovateľ a vyjadria sa k nej osoby, proti ktorým

sťažnosť smeruje, alebo ďalšie osoby, ktoré môžu pomôcť pri prešetrení sťažnosti.

 

JUDr. Juraj Seman si túto povinnosť nesplnil, pretože si vyžiadal iba písomné vyjadrenie

predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa, ktoré v odpovedi citoval a v závere odpovede

iba uviedol, že ako orgán poverený vybavením sťažností, v danej veci nezistil porušenie

zásad dôstojnosti súdneho konania sp. zn. 3Obo/162/2010 sudcami obchodnoprávneho

kolégia NS SR prejednávajúcimi danú vec a preto vyhodnocujem Vašu sťažnosť ako

nedôvodnú.

 

Nemohol nič zistiť, keď v súlade so zákonom neprešetril všetky skutočnosti a spoliehal

sa iba na to, čo napíše predseda senátu.

Ak by si preštudoval len sťažnosť a písomné vyjadrenie predsedu senátu, tak by zistil,

že súčasťou súdneho spisu mali byť priložené dva vyšetrovacie spisy. V skutočnosti

sudkyňa krajského súdu poslala v prielohovej obálke iba tie veci, ktoré svedčili v môj

neprospech a ktoré znalecký posudok ich vyvrátil.

To znamená, že súdny spis bol nekompletný

 

Ak by si prečítal zápisnicu z pojednávania, tak by dospel k záveru, že sudcovia nemali

preštudovaný spis.

Ak by si prezrel v súdnom spise nepriestrelné dôkazy o tom, že nemohlo dôjsť k

premlčaniu nároku, tak by ho to utvrdilo v tom, že senát nemal preštudovaný spis.

Pritom ak by bol nárok premlčaný bol by to sudca zistil hneď na prvom pojednávaní a

žalobu by zamietol.

Pretože spis je rozsiahly a ťažko sa v ňom zorientuje chcem byť vypočutý a

konfrontovaný s tými čo tvrdia opak toho, čo som uviedol.

Z uvedeného vyplýva že moja sťažnosť nebola riadne vybavená, preto žiadam

Ministra spravodlivosti SR o jej prešetrenie a zjednanie nápravy.

O výsledku prešetrenia vybavenie sťažností chcem byť informovaný.

Prajem pekný deň.
Prílohy:

1-sťažnosť z 25.4.2012

2-odpoveď na sťažnosť z 23.5.2012

Súčasne žiadam o oslobodenie od súdneho poplatku, pretože sa moje sociálne pomery

nezmenili a v uvedenom konaní som bol oslobodený o platenia súdnych poplatkov.

 

PS: Ak mate záujem na tom, ako justíciu vnímajú jej obete, aké nedostatky na nej vidia a

aké riešenia navrhujú, dozviete sa z článkov na tomto odkaze:

http://stefanstefanides.blog.sme.sk/I

 

Za slušné Slovensko

04.04.2018

Úkladné vražda mladého novinára a jeho priateľky otriasla Slovenskom. Zverejnené informácie z reportáži zavraždeného novinára odhalili pravú tvár nášho režimu, keď nepriamo v nich poukázal viac »

Prečo sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy?

13.10.2017

Svetové ekonomické fórum zverejnilo svoj každoročný index korupcie, ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Podľa tohto indexu sme druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európe. viac »

Cesta do raja

19.04.2016

Pre väčšinu ľudí je rajom sám život a ideálne spolužitie v rodine, v obci, v meste, v regióne, v štáte a vo svete. Predtým ako sa vydáme na cestu, mali by sme vedieť odkiaľ ideme, kde viac »

banský bystrica, autobus

Autobusári už o štrajku nehovoria

23.01.2019 18:33

Ťažké vyjednávanie vyššej kolektívnej zmluvy vo verejnej doprave sa konalo v stredu v Banskej Bystrici.

Hacienda HealthCare

V prípade ženy 'vo vegetatívnom stave', ktorá porodila, zatkli ošetrovateľa

23.01.2019 17:56

Nathana Sutherlanda zatkli za sexuálny útok a za zneužitie bezbrannej dospelej osoby.

PSA Peugeot Citroen Trnava

Trnavská automobilka PSA vyrobila rekordný počet vozidiel

23.01.2019 17:33

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrobila v minulom roku 352 007 vozidiel, čo je nový rekord.

televízia, televízor, ovládač

RVR udelila vysielateľovi TV Joj pokutu takmer 40 000 eur

23.01.2019 17:10

Mac TV bola zároveň upozornená na porušenie zákona pri oddeľovaní názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru.

Štefan Štefanides

Prepáčte že píšem blogy. Stranícky štát - ZLODEJŠTÁT ma k tomu donútil.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 98
Celková čítanosť: 574036x
Priemerná čítanosť článkov: 5858x

Autor blogu